O mnie

Michał Święciak
dr inż. arch. Michał Święciak


Projektowanie architektoniczne oraz nowoczesne technologie i techniki projektowania, w tym szeroko pojęte projektowanie parametryczne, to moje największe pasje.Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy na stanowisku starszego asystenta architekta pozwoliło mi na pozytywną kwalifikację do egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w roku 2018. W ramach praktyk zawodowych uczestniczyłem we wszystkich fazach projektowania począwszy od analiz przedprojektowych i projektów koncepcyjnych, poprzez koordynację międzybranżową oraz opracowywanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych, kończąc na uczestnictwie w nadzorze autorskim podczas realizacji inwestycji. Brałem udział w tworzeniu i realizacji projektów na terenie całej Polski, należących między innymi do następujących grup:
  • Budownictwa przemysłowego i obsługi komunikacji drogowej oraz lotniczej
  • Budownictwa mieszkaniowego i biurowego
  • Rewitalizacji i przebudów obiektów zabytkowych
  • Projektowania wnętrz
  • Remontów, termomodernizacji oraz usunięć stanów awaryjnych budowli, również związanych z nakazem Nadzoru Budowlanego
  • Zmian sposobów użytkowania i postępowań związanych z dopuszczeniem do użytkowania istniejących obiektów budowlanych
Od 2018 roku, jako architekt pełniący samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, realizuję i koordynuję projekty międzybranżowo. Każdy realizowany projekt, wykonywany w pełni indywidualnie lub będący adaptacją gotowego budynku, szczegółowo analizuję i uwzględniam wszystkie potrzeby moich Klientów. Szczególną uwagę przykładam do kwestii ergonomii użytkowania projektowanych budynków, stosowanych rozwiązań technologicznych oraz wysokiej jakości i czytelności tworzonej dokumentacji tak aby realizowane przez Państwa inwestycje cechowały się przewidywalnością, trwałością i komfortem przyszłego użytkowania.W roku 2019 obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską o tytule "Freeforms in Architecture - Shaping of discrete, doubly-curved grid-shells in planar quadrilateral topology using the bottom-up approach", uzyskując tytuł doktora nauk dziedziny inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Wynikiem kilkuletniej pracy naukowej nad rozprawą było również autorstwo czternastu opublikowanych prac i prezentacji na międzynarodowych konferencjach. W roku 2020, po uzyskaniu rekomendacji profesorów Katedry Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Katedry Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki Szkoły Politechnicznej Uniwersytetu São Paulo, moja praca została zgłoszona jako kandydat do nagrody Prezesa Rady Ministrów.Od 2006 roku związany jestem z pracą dydaktyczną, którą zaczynałem od prowadzenia indywidualnych korepetycji z przedmiotów ścisłych (fizyka i matematyka). W latach 2014 – 2018 prowadziłem zajęcia projektowe dla studentów Wydziału Architektury związane z wykorzystaniem narzędzi do projektowania parametrycznego.Oprócz zajęć dydaktycznych, warsztatów i szkoleń na Wydziale Architektury, w ramach członkostwa w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zajmowałem się organizacją i prowadzeniem prelekcji związanych z projektowaniem parametrycznym oraz nowoczesnymi metodami projektowania w architekturze, za co w 2020 roku otrzymałem od Zarządu Głównego PZITB Honorową Srebrną Odznakę Członkowską.W swojej działalności łączę fachową wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat architektury i budownictwa, uzyskaną zarówno dzięki doświadczeniom z okresu pracy nad projektami budowlanymi, jak i tą uzyskaną podczas pracy naukowej.Serdecznie zapraszam do kontaktu i współpracy.

Wyróżniona rozprawa doktorska dotycząca form swobodnych w architekturze

Rozprawa doktorska formy swobodne w architekturze
Tytuł polski rozprawy: "Formy swobodne w architekturze. Kształtowanie dyskretnych, dwukrzywiznowych powłok prętowych o topologii czworobocznej planarnej przy wykorzystaniu podejścia oddolnego"Rozprawa doktorska dotyczy zarówno doświadczeń zawodowych związanych z projektowaniem oraz procesami usuwania stanu awaryjnego fasad oraz dachów szklanych jak i badań naukowych dotyczących najnowszych technologii w tej dziedzinie. Praca jest interdyscyplinarnym połączeniem dziedzin teorii architektury, matematyki, topologii, geometrii analitycznej, statyki, mechaniki konstrukcji, technologii produkcji, budownictwa a także informatyki. Jej wynikiem jest propozycja działających narzędzi projektowych mających na celu zmniejszenie bariery technologicznej w realizacji lekkich, przeszklonych konstrukcji powłokowych.

Nagrody i certyfikaty

Autoryzowany Trener Rhino
Certyfikat ART - Autoryzowany Trener RhinoInstytucja przyznająca: McNeel Europe, Barcelona, HiszpaniaData otrzymania: marzec 2021 r.
Certyfikat Specjalisty Rhinoceros poziom zaawansowany
Certyfikat znajomości programu Rhinoceros na poziomie zaawansowanymInstytucja przyznająca: Robert McNeel & Associates, Seattle, WAData otrzymania: styczeń 2021 r.
Michał Święciak wyróżniony specjalista od adaptacji projektów we Wrocławiu 2020
Najlepsi Specjaliści od Adaptacji Projektów we Wrocławiu 2020 za znakomite opinie od KlientówInstytucja przyznająca wyróżnienie: OferteoData otrzymania: grudzień 2020 r.
Honorowa Srebrna Odznaka Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa dla Michał Święciak
Honorowa Srebrna Odznaka Polskiego Związku Inżynierów i Techników BudownictwaInstytucja przyznająca wyróżnienie: Zarząd Główny PZITBData otrzymania: czerwiec 2020 r.
Nagroda crack the code
Nagroda w konkursie 16K+IG Crack the CodeInstytucja przyznająca nagrodę: Design MorphineData otrzymania: lipiec 2017 r.
Revit Dynamo BIM Sofia
Kurs Informative Archetypes v1.0Instytucja wydająca certyfikat: DesignMorphineData otrzymania: lipiec 2017 r.
Exploring Software approaches in simulating bending-active systemsco-organised as Training School by COST-Action TU1303 Novel Structural SkinsInstytucja organizująca szkolenie: International Association for Shell and Spatial StructuresData otrzymania: wrzesień 2017 r.
IASS Hamburg 2017
Certyfikat za organizację i przeprowadzenie warsztatów "The Formed Space":Instytucja organizująca szkolenie: Wydział Archiutektury Politechniki WrocławskiejData otrzymania: listopad 2017 r.

Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych

od 2018 r. - Członek Izby Architektów RPNumer członkowski Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP: KP-0356
2017 - 2020 r. - Członek International Association for Shell and Spatial Structures
od 2015 r. - Członek Zarządu Koła Projektantów Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Publikacje naukowe

“The-formed space” – a students’ bending active pavilionM. Święciak, R. Tarczewski; Proceedings of IASS Annual Symposia 2018 (10), pp.1-8, 2018
Elasticas in shaping architectural form–a hypothesis about Borromini’s approachM. Święciak, R. Tarczewski; Proceedings of IASS Annual Symposia 2018 (12), pp.1-8, 2018
Relation between optimal lattice shell shape and elastic curveM. Święciak, R. Tarczewski; Shell structures: theory and applications : proceedings of the 11th International Conference "Sheel structures : theory and applications" (SSTA 2017), CRC Press/Balkema, 4 cop. 2018, pp. 569-572, 2018
Quadrilateral planarization of free-form surfaces and the Euler's elasticaM. Święciak, R. Tarczewski; Lightweight Structures in Civil Engineering, XXIII LSCE 2017: contemporary problems, pp.76-85, 2017
Transformation and optimization of quadrilateral lattice shellsM. Święciak, R. Tarczewski; 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2017, pp. 23-24, 2017
Semi-precast reinforced concrete formwork panels for construction of free-form shellsM. Święciak, R. Tarczewski; Lightweight structures in civil engineering : XXII LSCE 2016 : contemporary problems : monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters, pp.123-127, 2016
Free-form structures from semi-precast planar concrete elementsM. Święciak, R. Tarczewski; Proceedings of IASS Annual Symposia 2016 (2), pp.1-9, 2016
Topology optimization of photovoltaic panels as a factor in shaping structural system and architectural formM. Święciak, R. Tarczewski; Structures and architecture : beyond their limits : proceedings of the Third International Conference on Structures and Architecture (ICSA2016), Guimaraes, Portugal, pp.1152-1158, 2016
Some improvements in Variational Shape Approximation algorithm for discretization of doubly curved surfacesM. Święciak, R. Tarczewski; Lightweight structures in civil engineering : XXI LSCE 2015 : contemporary problems : [monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters], pp.118-121, 2015
Topological optimization of formworks meshes for free-form surfacesM. Święciak, R. Tarczewski; 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, pp.955-956, 2015
Method for creating structural formwork for free-form walls and vaultsM. Święciak, R. Tarczewski; Proceedings of IASS Annual Symposia 2015 (1), pp.1-7, 2015
Methods for creating structural meshes on free-form surfacesR. Tarczewski, M. Święciak; Proceedings of IASS Annual Symposia 2014 (4), pp.1-7, 2014