Wybrane realizacje, projekty i opracowania

Zapraszam do zapoznania się z wyborem moich najciekawszych projektów i realizacji. Wśród nich przedstawiam projekty architektoniczno-budowlane, koncepcyjne oraz naukowo-badawcze, opracowane samodzilenie oraz we współpracy z innymi projektantami.

Projekt reprezentacyjnych schodów drewnianych w rezydencji w Alpach

Projekt: III - VI 2022Lokalizacja: Crans-Montana, SzwajcariaPrezentowany projekt drewnianych schodów kręconych polegał na opracowaniu modelu 3D w technologii NURBS i wizualizacji na podstawie otrzymanych danych koncepcyjnych. Bazą wyjściową do tego projektu, który charakteryzuje się organicznością i niepowtarzalnością formy, był kształt rozszerzającej się ku górze, przypominającej helisę krzywej. Z tego powodu każdy z elementów shodów, każda ze stopnic, tralka czy detal policzka, musiały zostać zaprojektowane jako indywidualny i niepowtarzalny element.
Drewniane schody kręcone - widok z góry
Idealnym narzędziem do realizacji powyższych celów był wybór środowiska Rhino oraz technologii powierzchni swobodnych NURBS, wraz z narzędziami programistycznymi z nimi związanymi. Dzięki technologii NURBS możliwe było wykonanie krzywizn i powierzchni w sposób ciągły, z założoną na etapie wstępnym projektu precyzją, a następnie wygenerowanie na podstawie modelu 3D dokumentacji dwuwymiarowej służącej do dalszych opracowań technologicznych i wykonawczych. W przeciwieństwie do modeli typu mesh, powierzchnie parametryczne NURBS zapewniają swobodę w dalszej edycji i transformacjach modelowanych powierzchni bez utraty założonej precyzji, bądź też bez ryzyka przeciążenia systemu nadmierną ilością danych geometrycznych.
Drewniane schody kręcone - detale policzka zewnętrznegoStruktura powierzchni NURBS
Przy złożoności tego typu projektu, w którym „nie ma ani jednej linii prostej”, nieodzownym jest również wykorzystanie narzędzi parametrycznych i programistycznych dostępnych w programie Rhino. Dzięki modelom parametrycznym możliwe było „poszukiwanie form” bez konieczności ponownego i czasochłonnego ich przemodelowywania. Inne rozwiązania programistyczne pozwoliły na automatyczne wygenerowanie detali i elementów schodów na podstawie łączących się z nimi elementów, co z kolei pozwoliło na zachowanie ciągłości i spójności pomiędzy różniącymi się przecież elementami. Tą metodą między innymi wygenerowano geometrie stopnic różniących się szerokościami, ale zachowujących te same zasady kształtowania krzywizn określających ich krawędzie, co ostatecznie przekłada się na spójność i estetykę w odbiorze schodów jako całości.
Drewniane schody kręcone - górne zakończenie schodów
Oprócz samego modelu 3D wykonano model otoczenia, a także opracowano dane wyjściowe do ustalenia geometrii otworu stropowego. Sam model 3D schodów wykorzystany został do analiz statycznych po wyeksportowaniu go do formatów zewnętrznych. Dokumentację 2D formatach PDF, DWG i DXF realizowano również w programie Rhino bez użycia narzędzi zewnętrznych.
Drewniane schody kręcone - westybul
Wizualizacje zostały wykonane w programie Rhinoceros 7 przy użyciu wbudowanego silnika wykorzystującego raytracing oraz materiałów opartych na technologii Physical Based Rendering (PBR). Ponadto opracowano oświetlenie, otoczenie, postprodukcję. Co najistotniejsze wykonano także wymagające teksturowanie powierchni NURBS o tak zwanych niejednorodnych wektorach węzłowych niepoddających się automatycznemu mechanizmowi teksturowania. Dzięki zastosowaniu autorskich narzędzi dokonano eksportu całego modelu 3D do zewnętrznych formatów OBJ i FBX w postaci modeli mesh przy zachowaniu jednoznacznego teksturowania.Zapraszam do kontaktu i współpracy wszystkich projektantów i wykonawców zajmujących się tworzeniem ekskluzywnych elementów wyposażenia willi, apartamentów, hoteli i jachtów.

Ogród zimowy z gankiem - projekt i realizacja

Projekt: 2021Realizacja: 2021 - w tokuZałożeniem projektu jest wykonanie zabudowy przestrzeni wejściowej do budynku mieszkalnego, znajdującej się pomiędzy dwoma ryzalitami. Zabudowa ta dzieli się na dwie strefy - otwartą, przy asymetrycznie usytuowanym wejściu do budynku, oraz zamkniętą w pozostałej części. Część otwarta zaprojektowana została ponad istniejącym podestem schodów wejściowych, które wymagały niewielkich przeróbek, natomiast część zamknięta wymagała wykonanie pełnego podestu ze ścianką cokołową oraz podłogą na gruncie. Podest części zamkniętej wykonany został wraz z poziomymi oraz pionowymi izolacjami termicznymi. Wykończenie cokołu z cegły klinkierowej w sposób naturalny uzupełnia wystrój zewnętrzny budynku.
Ganek z oranżerią - widok ogólny
Szkielet konstrukcyjny zaprojektowany i wykonany został z wysokiej jakości klejonego drewna mahoniowego. Jego kształt i wymiary zostały dobrane na podstawie dokładnych pomiarów stanu istniejącego. Wymiary poszczególnych elementów konstrukcji zostały dobrane na podstawie symulacji obciążeń (ciężarem własnym i pokrycia oraz naporem wiatru i śniegu), tak aby nie dopuścić do odkształceń konstrukcji mogących spowodować pękanie elementów szklanych.
Ganek z oranżerią - widok z zewnątrzGanek z oranżerią - wnętrze
Pokrycie dachu oraz pionowe szklenie części zamkniętej stanowią trzyszybowe pakiety szklane o wysokich parametrach termoizolacyjnych, które wraz z ociepleniem podestu zapewniać będą nie tylko komfort termiczny wewnątrz, ale jako strefa buforowa przyczynią się do obniżenia strat ciepła istniejącego budynku.Zaletą indywidualnego projektu ogrodu zimowego realizowanego w trybie nadzoru autorskiego jest, w odróżnieniu od prefabrykowanych rozwiązań dostępnych na rynku, idealne dopasowanie go do architektury budynku oraz zapewnienie najwyższej jakości realizacji.Wkrótce udostępnione zostaną zdjęcia z realizacji.Jeżeli interesuje Państwa projekt i realizacja ogrodu zimowego, oranżerii lub ganku to serdecznie zapraszam do kontaktu.

Ogród zimowy z przedsionkiem - projekt i realizacja

Przydomowa oranżeria, inaczej ogród zimowy, to obiekt o lekkiej konstrukcji, której ściany i dach posiadają przeźroczyste wypełnienia. Pełni on funkcję rekreacyjną i najczęściej stanowi on rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego.Projekt: 2020Realizacja: 2021 - w tokuProjekt realizowany w trybie nadzoru autorskiego. Prace wykonawcze poprzedzone były wykonaniem uproszczonej dokumentacji projektowej, niezbędnej do zgłoszenia oraz zatwierdzenia przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej. Równolegle z pracami wykonawczymi przygotowywana była szczegółowa dokumentacja wykonawcza oraz realizowany był nadzór na budowie, którego celem były m.in. koordynacja prac wykonawczych, organizacja materiałów oraz kontrola jakości realizacji.Tryb realizacji wraz z nadzorem autorskim, oprócz przyspieszenia realizacji, pozwala również na większą elastyczność w przypadku wystąpienia takich okoliczności jak np. decyzje o zmianach technologicznych, czy też zmiany układu funkcjonalno-przestrzennego lub konstrukcyjnego. Jednak przede wszystkim tryb nadzoru autorskiego jest gwarantem uzyskania jak najwyższej jakości oraz zgodności realizowanej inwestycji z wizją projektową.
Ogród zimowy - oranżeria, widok ogólnyOgród zimowy - oranżeria, wnętrze
Powyższe wizualizacje fazy koncepcyjnej, poprzedzającej realizację dokumentacji zgłoszeniowej, przedstawiają ogólny układ konstrukcyjny oraz sposób połączenia projektowanego obiektu z istniejącym budynkiem. Podczas tej fazy ustalono również optymalną formę i lokalizację ogrodu zimowego pod względem relacji funkcjonalnej i przestrzennej z istniejącym budynkiem mieszkalnym oraz z ogrodem i tarasem na działce.
Ogród zimowy - elementy konstrukcyjne z drewna mahoniowego przed złożeniemSzkielet konstrukcyjny ogrodu zimowego
Elementy konstrukcyjne z drewna mahoniowego zrealizowano na podstawie dokumentacji uwzględniającej pomiary z natury wcześniej przygotowanej płyty fundamentowej oraz istniejącego budynku. Zapewniło to uwzględnienie w ich geometrii wszelkich potencjalnych niedokładności, tak aby szkielet po złożeniu poszczególnych elementów idealnie pasował do budynku i nowej płyty fundamentowej.
Projekt ogrodu zimowegoOgród zimowy widok ze środka
Wypełnienia konstrukcji ścian stanowią stałe, trójszybowe okna, o ramach z drewna mahoniowego. Na przeciwległych końcach ogrodu umieszczono dwoje drzwi o takiej samej konstrukcji jak okna z dodatkową możliwością uchylania, tak aby możliwe było efektywne przewietrzanie pomieszczenia. Na zdjęciach widoczne są okna przed wykonaniem listwowania ich po obwodach. Szklenie dachu wykonane jest w systemie trójszybowych pakietów osadzonych na systemowych profilach aluminiowych.
Projekt ogrodu zimowegoOgród zimowy widok ze środka
Zaletą indywidualnego projektu ogrodu zimowego realizowanego w trybie nadzoru autorskiego jest, w odróżnieniu od prefabrykowanych rozwiązań dostępnych na rynku, idealne dopasowanie go do architektury budynku oraz zapewnienie najwyższej jakości realizacji.Przedstawione zdjęcia prezentują końcową fazę realizacji. Wkrótce przedstawię również zdjęcia finalne, uwzględniające wystrój wewnętrzny oraz prace wykończeniowe na zewnątrz.Jeżeli interesuje Państwa projekt i realizacja ogrodu zimowego, oranżerii lub ganku to serdecznie zapraszam do kontaktu.

Projekt koncepcyjny lekkiego dachu szklanego nad dziedzińcem Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Projekt opiera się na autorskich metodach i narzędziach projektowych opracowanych w ramach pracy doktorskiej, które umożliwiają kształtowanie dachów szklanych charakteryzujących się optymalnym stosunkiem powierzchni przeszklenia do masy i poziomu skomplikowania konstrukcji nośnej. Opracowane narzędzia pozwalają na projektowanie podobnych, lekkich i ekonomicznych powłok prętowych nad dziedzińcami o dowolnie nieregularnych, czworobocznych kształtach.
Koncepcja dachu szklanego na Uniwersytecie Wrocławskim
Założeniem tej koncepcji projektowej jest użycie prętów z drewna klejonego o jednakowych, prostokątnych przekrojach, na których położone są płaskie, czworoboczne tafle szkła uszczelnione w systemie strukturalnym. Wybrana forma dachu, zakrzywiona w dwóch kierunkach, została wybrana jako optymalna spośród wielu przeanalizowanych metodą elementów skończonych form, które są możliwe do zrealizowania przy zachowaniu planarności wszystkich tafli szkła.Dzięki zastosowaniu lekkiej konstrukcji możliwe jest wykonanie przekrycia niekolidującego z historycznym, neorenesansowym wnętrzem dziedzińca. Ponadto atutami zaprezentowanego rozwiązania są możliwość zwiększenia ochrony cieplnej budynku oraz uzyskanie dodatkowej, reprezentacyjnej przestrzeni użytkowej w samym centrum ściśle zabudowanej tkanki Starego Miasta.
Koncepcja rzutu dachu szklanego na Uniwersytecie Wrocławskim
Dach szklany dziedziniec Uniwersytet WrocławskiPrzekrój dachu szklanego na Uniwersytecie Wrocławskim

Projekt koncepcyjny lekkiego dachu szklanego nad dziedzińcami gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Koncepcja przekrycia bocznych dziedzińców gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu powstała dzięki zastosowaniu autorskich metod i narzędzi projektowych opracowanych w ramach pracy nad rozprawą doktorską.Dachy ponad dziedzińcami są symetryczne względem siebie. Oba składają się z dwóch części, całej i połówki, dzięki czemu możliwe było zastosowanie zakrzywionej belki pomiędzy nimi, której kształt korzystnie wpływa na nośność konstrukcji. Mniejsze segmenty dachów zakończone są na ścianach, zamiast na gzymsach, dzięki czemu równoważą dachy pulpitowe przy środkowym dziedzińcu.
Koncepcja dachu szklanego na Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Zastosowane w tej koncepcji projektowej autorskie narzędzia projektowe umożliwiają idealne dopasowanie siatki konstrukcyjnej takiej powłoki prętowej do dowolnie zaokrąglonego kształtu dziedzińca przy jednoczesnym zapewnieniu planarności wszystkich czworobocznych tafli szkła, a co za tym idzie, zoptymalizowanie konstrukcji pod względem zużycia materiału.
Dach szklany widoczny z dołu na Urzędzie Wojewódzkim we WrocławiuDach szklany widoczny z boku na Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Pawilon eksperymentalny w Centrum Kultury Zajezdnia we Wrocławiu

Zorganizowany i przeprowadzony przeze mnie kurs projektowania parametrycznego został zakończony budową pawilonu eksperymentalnego o konstrukcji gięto-aktywnej (z ang. bending-active). Realizacja miała miejsce podczas warsztatów towarzyszących konferencji międzynarodowej SAL 2017: Structure, Architecture, Landscape.Zrealizowany projekt koncepcyjny został wybrany spośród kilku propozycji przedstawionych przez uczestników kursu. Następnie przeprowadzono analizy możliwości realizacji wybranej koncepcji w dużej skali. Projekt wykonawczy i technologiczny dla wybranej koncepcji został przeze mnie wykonany przy użyciu zaawansowanych narzędzi projektowych przeznaczonych do form-findingu oraz fabrykacji.Pawilon był realizowany wspólnie z uczestnikami kursu. Pierwotnie był on zrealizowany w Centrum Kultury Zajezdnia, gdzie spędził tydzień, a następnie pawilon został rozebrany, przeniesiony i odtworzony z tych samych części na dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Podczas wszystkich etapów realizacji kierowałem i koordynowałem prace uczestników warsztatu.Konstrukcję zrealizowano z płaskich pasów cienkiej sklejki, które dzięki wygięciom oraz wzajemnym połączeniom umożliwiły uzyskanie przez konstrukcję docelowej formy oraz zapewniły jej sztywność. Opracowany przeze mnie projekt wykonawczy uwzględniał długości, geometrie zakończeń oraz miejsca i geometrie połączeń poszczególnych pasów sklejki w konfiguracji płaskiej.
Złożony pawilon bending-activePawilon eksperymentalny bending-active
Warsztaty projektowania parametrycznego oraz projekt pawilonu podsumowano w artykule naukowym “The-formed space” – a students’ bending active pavilion oraz prezentacji konferencyjnej podczas sympozjum International Association for Shell and Spatial Structures, która miała miejsce w Massachusetts Institute of Technology w 2018 r.

Pawilon Avers / Revers z okazji Światowego Dnia Architektury w Opolu

Wsparcie techniczne przy projekcie pawilonu eksperymentalnego Avers / Revers.Pawilon został zrealizowany w lipcu 2019 roku z okazji Światowego Dnia Architektury organizowanego przez Opolską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas prac nad tym projektem udzielałem wsparcia merytorycznego w zakresie cyfrowych technik form-findingu. Na podstawie stworzonego przez projektanta wirtualnego modelu opracowałem dokumentację warsztatową wykrojów membran, które po dokonaniu fabrykacji oraz wzajemnym połączeniu przybrały kształt przewidziany w modelu cyfrowym.
Pawilon na światowy dzień architektury w OpoluPawilon na światowy dzień architektury w Opolu
Autorzy: Weronika Abramczyk, Martyna Apczyńska,, Klaudia Bociek, Kiryl Furmanchuk, Magdalena Jabłońska, Aleksandra Jodłowska, Julia Kochańska, Kacper Kostrzewa, Jerzy Łątka, Kinga Niewczas, Orest Savytskyi, Michał Sobol, Gabrysia Szczerba, Kinga Wasilewska, Natalia Wojtaś, Dominika Zdaniewicz.Wsparcie techniczne: prof. dr hab. inż. Romuald Tarczewski (WA PWr), Agata Jasiołek (HŚM PWr), dr inż. arch. Michał ŚwięciakProjekt i realizacja pawilonu Avers / Revers jest przedmiotem naszego artykułu w specjalnym wydaniu dotyczącemu projektowaniu architektonicznemu wspomaganemu komputerowo (Computer Aided Architectural Design) miesięcznika online Buildings - międzynarodowego, naukowego, recenzowanego czasopisma o otwartym dostępie poświęconego budownictwu, inżynierii budowlanej i architekturze.Link do artykułu: The Obverse/Reverse Pavilion: An Example of a Form-Finding Design of Temporary, Low-Cost, and Eco-Friendly Structure.

Projekt koncepcyjny pomostu pomiędzy parkami w Sofii

Koncepcja wykonana w ramach kursu REVIT : DYNAMO INFORMATIVE ARCHETYPES V1.0. Zadanie projektowe polegało na skomunikowaniu za pomocą nadziemnych przejść dla pieszych parków Knyazheska i Borisova, ponad dzielącymi je stawem i ulicą Perlovska. Inspiracją dla zaprezentowanej koncepcji był zmodyfikowany typ tradycyjnego, japońskiego splotu o nazwie Kagome.
Kagome kładka parametryczna Revit Dynamo
W ramach pracy trójosobowego zespołu projektowego (Ada Gulyamdzhis, Alex Ahmad) odpowiedzialny byłem za główną koncepcję i rozwiązania topologiczne, a także za rozwiązania i pracę programistyczną umożliwiającą dostosowywanie kładki do dowolnej formy podczas projektowania.
Kładka parametryczna w Sofii widok z lotu ptaka
Wizualizacja kładki parametrycznej w Sofii

Projekt koncepcyjny lekkiego dachu w Sajdzie

Lekkie zadaszenie ponad targiem rybnym w Sajdzie (Liban) autorstwa architekta Ghassana El-Kobrosli @ olassan design studio - projekt koncepcyjny."Od lat sześćdziesiątych XX wieku w historycznym centrum miasta wciąż mieszka zaniedbana część społeczeństwa. Ta izolacja napotkała poważne problemy społeczne. Odwiedzanie starego centrum miasta Sajda nocą stawało się coraz bardziej niepożądane, nie można było cieszyć się źle utrzymaną linią brzegową. Projekt ten był wezwaniem do podniesienia harmonii społecznej, poprzez otwarcie przestrzeni dla ludzi jako narzędzie do ochrony tak cennego dziedzictwa."Ghassan El-Kobrosli @ olassan design studio

W tym projekcie uczestniczyłem jako konsultant w zakresie doboru układu i detali konstrukcyjnych oraz byłem odpowiedzialny za rozwiązania w zakresie projektowania parametrycznego.
Tensegrity Bejrut dach membranowy
Dach zaprojektowano w formie swobodnie ukształtowanej membrany rozpiętej pomiędzy zaokrąglonymi, stalowymi dźwigarami o zamkniętym przekroju prostokątnym. W polach pomiędzy nimi umieszczono przestrzenne siatki złożone ze słupków oraz cięgien tworzących razem układ tensegrity (tension-integrity), na których oparta została membrana.
Wizualizacja projektu dachu membranowego w Libanie
Wizualizacja projektu dachu membranowego detal

Wybrane projekty wykonywane w ramach pracy w firmie BAPS

Poniżej przedstawiam wybrane projekty, w których uczestniczyłem jako starszy asystent architekta podczas pracy w firmie BAPS:
 • Biurowiec Save The World, ul. Oławska Wrocław
Opracowywanie projektów wykonawczych i warsztatowych elementów elewacyjnych z wykorzystaniem chmur punktów.
Save The World Oławska Wrocław chmura punktów
Save The World Oławska Wrocław chmura punktówSave The World Oławska Wrocław chmura punktów


 • Projekt wnętrza Vertigo Jazz Club we Wrocławiu
Projekt Vertigo Jazz Club
Projekt Vertigo Jazz ClubProjekt Vertigo Jazz Club


 • Uczestnictwo i doradztwo techniczne w postępowaniu związanym z usunięciem usterek dachu szklanego nad dziedzińcem Pawilonu Czterech Kopuł, gmachu Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu
 • Dach szklany w Pawilonie Czterech Kopuł, Muzeum Sztuki Współczesnej we WrocławiuDach szklany w Pawilonie Czterech Kopuł, Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu


  • Budynek Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej Międzynarodowego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
  Port lotniczy Olsztyn-Mazury Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza, elewacjaPort lotniczy Olsztyn-Mazury Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza, elewacja
  Port lotniczy Olsztyn-Mazury Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza, garażPort lotniczy Olsztyn-Mazury Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza, pomieszczenie dozorowe


  • Obiekty kubaturowe Obwodu Utrzymania Drogi S3 w Drożowie
  • Hala remontowa maszyn drogowo-budowlanych w Miękini
  • Projekt remeontu elewacji i wnętrz zabytkowego kościoła Św Józwfa w Pasikurowicach
  • Przebudowa zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z punktem przedszkolnym w Piotrkowiczkach
  • Projekt usunięcia stanu awaryjnego i remontu galerii i estakady budynku wielorodzinnego galeriowego przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu
  • Uczestnictwo w procesie naprawczym dopuszczenia do użytkowania kościoła pw. Świętego Ducha wraz z obiektami parafialnymi przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu

  Wybrane projekty konkursowe

  Poniżej przedstawiam wybrane projekty konkursowe, w których uczestniczyłem jako członek zespołów projektowych:

  • Konkurs na opracowanie urbanistyczno - architektonicznego projektu koncepcyjnego obiektu Centrum Administracji w Tarnowie - 2009
  Zajęcie II miejsca w konkursieAutor: dr inż. arch. Roman RutkowskiZespół: Michał Święciak, Lukasz Jagoda, Kamil Rusinek, Kamil Imielski
  Centrum Administracji w TarnowieCentrum Administracji w Tarnowie elewacja


  • Konkurs architektoniczny na projekt Sali Koncertowej Orkiestry Sinfonia Varsovia i zagospodarowanie architektoniczne nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie - 2010
  Autor: dr inż. arch. Roman RutkowskiMichał Święciak - Współpraca w zespole projektowym
  Sinfonia VarsoviaHala Sinfonia Varsovia  • Konkurs na koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku przy ul. Reja 9 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem Skweru Ks. Jana Salamuchy - zieleńca przy Teatrze Ochoty - 2010
  Autor: dr inż. arch. Roman RutkowskiMichał Święciak - Współpraca w zespole projektowym
  Teatr Ochoty elewacjaTeatr Ochoty


  • Konkurs na opracowanie koncepcji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie - 2009
  Praca wyróżnionaAutor: dr inż. arch. Tomasz GłowackiMichał Święciak - Współpraca w zespole projektowym

  Wzory akustycznych paneli wytłumiających i paneli dekoracyjnych

  Projektuję na zamówienie dekoracyjne panele ścienne, wykonane na podstawie dowolnego dostarczonego obrazu. Wzory mogą być wykonane w dowolnym materiale obpowiednim dla obródki CNC.Indywidualnie opracowane panele pozwolą wyróżnić siedzibę Twojej firmy, a w przypadku mieszkania lub domu uzyskać niepowtarzalny charakter wnętrza. W przypadku zastosowania materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne panele są również doskonałym rozwiązaniem na szyldy i banery, które przyciągną uwagę Twoich klientów.
  Panel akustyczny wzór "Koń"Detal w panelu akustycznym wzór "Koń"
  Panel akustyczny wzór "Tygrys"Detal w panelu akustycznym wzór "Tygrys"
  Panel akustyczny wzór "Golfista"Detal w panelu akustycznym wzór "Golfista"
  Panel dekoracyjny wzór "Paryż"Detal w panelu dekoracyjnym wzór "Paryż"
  Prawa autorskie przykładowych wzorów © Michał Święciak. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Projekt koncepcyjny wielorodzinnego budynku mieszkalnego we Wrocławiu

  Kontekstem tej koncepcji projektowej są sąsiadujące z jej lokalizacją historyczne obiekty architektury Ostrowa Tumskiego oraz Ogród Botaniczny we Wrocławiu.Zewnętrze budynku harmonizuje ze średniowieczną architekturą poprzez dominujący materiał elewacji - naturalną cegłę ceramiczną. Surową formę elewacji zewnętrznych urozmaicono dodając załamania w układzie horyzontalnym, nadając budynkowi nowoczesny charakter. Skalę budynku, zajmującego prawie cały kwartał zabudowy, optycznie zmniejszono oddzielając go od poziomu chodnika pasem przeszklonego podcienia przeznaczonego na lokale usługowe oraz pionowymi, wgłębionymi pasami przeszkleń, w których umieszczono piony komunikacyjne. Podziały ceglanych części elewacji oraz ich zróżnicowanie wysokościowe skalą zbliżyły części projektowanego budynku do typowych kwartałów i kamienic występujących w okolicy Ostrowa Tumskiego.
  Budynek mieszkalny wielorodzinny we Wrocławiu
  Dziedziniec kontrastuje z zewnętrzem poprzez użyte materiały i formy. Wnętrze nawiązuje do ogrodu botanicznego oraz powtarza funkcje dziedzińców pałaców i gmachów Ostrowa Tumskiego, wykorzystywanych jako ogrody. Zaprojektowane wnętrze charakteryzuje się płynnością form oraz naturalnością materiałów. Formalnie pozwoliło to na wykonanie tarasów dostępnych dla mieszkańców apartamentów, które również pełnią funkcje ogrodów.Współautorem tej koncepcji projektowej jest Mateusz Sum.
  Wizualizacja budynku mieszkalnego z ogrodem
  Wizualizacja budynku mieszkalnego z lotu ptaka 1
  Wizualizacja budynku mieszkalnego z lotu ptaka 2

  Indywidualny projekt domu mieszkalnego

  Lokalizacja: powiat trzebnickiBudynek, który zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, stylistycznie nawiązuje do obiektów historycznych o zachowanych walorach architektonicznych miejscowości, w której jest realizowany. Bryła łączy racjonalną konstrukcję oraz logiczny podział na strefy funkcjonalne w środku.Projekt zrealizowano zgodnie ze standardem WT2021 (warunki techniczne 2021) poprzez między innymi zastosowanie materiałów o wysokiej termoizolacyjności, eliminację mostków cieplnych oraz użycie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
  Projekt domu jednorodzinnego w Trzebnicy aksonometria
  Projekt domu jednorodzinnego w Trzebnicy ogród
  Projekt domu jednorodzinnego w Trzebnicy front